Navigácia

Centrum špeciálno pedagogického poradenstva

O nás

V Centre špeciálno-pedagogického poradenstva na Hrdličkovej ulici 17 v Bratislave ponúkame program starostlivosti, ktorého cieľom je vzdelať a podporiť rodiny detí s poruchou sluchu na ceste životom. Veríme, že deti s poruchou sluchu môžu byť šťastné a dokážu rozvinúť svoj potenciál. V našej starostlivosti sú klienti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu, pre ktorých zabezpečujeme komplexný diagnostický servis a následnú starostlivosť.

Naši odborníci ponúkajú rodinám pomoc v nasledujúcich oblastiach:

  • špeciálno pedagogická – ako minimalizovať dôsledky straty sluchu na vývin dieťaťa, aká je vývinová úroveň dieťaťa a ako mu pomôcť napredovať v oblasti reči, rozumových schopností, motoriky, samoobsluhy, ako komunikovať s dieťaťom (rôzne komunikačné metódy a stratégie – orálny jazyk, odzeranie, prstová abeceda, posunkový jazyk...) , akú školu vybrať pre staršie dieťa (integrácia vs. špeciálne školy), aká je dostupná literatúra pre rodičov o poruche sluchu....
  • psychologická – ako sa vyrovnať s poruchou sluchu dieťaťa, ako podporiť zdravý vývin dieťaťa a zároveň uspokojiť potreby všetkých členov rodiny, kde nájsť podporné skupiny rodičov s deťmi s poruchou sluchu....
  • sociálna – aké máte ako rodičia práva, akú podporu môžete získať od štátu, ako vyplniť jednotlivé žiadosti….
  • zdravotnícko – technologická – kde a ako sa vyšetruje sluch, čo znamenajú výsledky testovania - audiogram, aké sú dostupné a vhodné kompenzačné a informačné prostriedky pre dieťa s poruchou sluchu a kde sa dajú zakúpiť….

 

Prečo prísť čo najskôr?

Prvé roky dieťaťa sú mimoriadne dôležité pre celkový vývin dieťaťa a obzvlášť to platí pre komunikáciu a sluchové vnímanie. Výskum ukázal, že deti, ktoré začnú so špeciálno pedagogickou intervenciou pred 6 mesiacom života a používajú kvalitné načúvacie prístroje, majú podobný základ pre komunikáciu a vývin hovorenej reči ako počujúce deti.

 

... na stiahnutie: leták, bookmark

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1387781