Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
ANJ-v ANJ-v
ANJ-Vh ANJ
ANJ-Vh ANJ-Vh
ANJ-Vh/ANJ ANJ-Vh/ANJ
BIO-Vh/BIO BIO-Vh/BIO
BIO-Vh/BIO/BIO BIO
BIO/BIO/VUC BIO/BIO/VUC
BIO/FYZ BIO/FYZ
BIO/ILI-Vh BIO/ILI
Biológia BIO
DEJ-Vh/DEJ DEJ-Vh/DEJ
DEJ/VUC DEJ/VUC
Dejepis DEJ
Domáce vzdelávanie DVZ
DRA-v DRA-v
DRA-Vh DRA-Vh
DRA-Vh DRA-Vh
DRA/DRA-Vh DRA/DRA-Vh
DRA/DRA-Vh/DRA-Vh DRA/DRA-Vh/DRA-Vh
DRA/VUM DRA/VUM
Dramatická výchova DRA
Etická výchova ETV
ETV-Vh/ETV ETV
Finančná gramotnosť FGR
FYZ-Vh/FYZ/FYZ FYZ
FYZ/FYZ-Vh FYZ
FYZ/FYZ-Vh FYZ/FYZ-Vh
Fyzika FYZ
GEG-Vh/DEJ GEG/DEJ
GEO-Vh GEO-Vh
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
HUV-Vh/HUV HUV-Vh/HUV
HUV/VUM HUV/VUM
HUV/VYV-v HUV/VYV-v
Chémia CHE
IFV-SEE/IFV-SEE/IFV IFV-SEE/IFV-SEE/IFV
IFV/INF INF
ILI-v ILI-v
ILI-v/ILI-v/PVO ILI-v/ILI-v/PVO
ILI-v/ILI/ILI-v ILI-v/ILI/ILI-v
ILI-Vh ILI
ILI-Vh ILI-Vh
ILI-Vh/ILI-Vh/RVK ILI/RVK
ILI-Vh/ILI/ILI-Vh/ILI ILI-Vh/ILI/ILI-Vh/ILI
ILI-Vh/MAT ILI-Vh/MAT
ILI-Vh/PVC ILI/PVC
ILI/ILI-v ILI/ILI-v
ILI/ILI-Vh ILI/ILI-Vh
ILI/KMN ILI/KMN
ILI/PVC ILI/PVC
ILI/RGP ILI/RGP
ILI/RVA ILI/RVA
Individuálna logopedická intervencia ILI
INF/DEJ INF/DEJ
INF/SEE-INF/INF/IFV INF/SEE-INF/INF/IFV
Informatická výchova IFV
Informatika INF
KMN-v KMN-v
KMN-v/BIO/BIO/SEE-PVC KMN-v/BIO/BIO/SEE-PVC
KMN-v/FYZ/FYZ/KMN-v KMN-v/FYZ/FYZ/KMN-v
KMN-v/RVA KMN-v/RVA
KMN-v/SJL KMN-v/SJL
KMN-Vh KMN
KMN-Vh KMN
KMN-Vh KMN-Vh
KMN-Vh/CHE KMN/CHE
KMN-Vh/KMN-Vh/ETV/NBV KMN/ETV/NBV
KMN-Vh/KMN-Vh/MAT KMN-Vh/KMN-Vh/MAT
KMN-Vh/KMN-Vh/OBN KMN-Vh/KMN-Vh/OBN
KMN-Vh/KMN-Vh/VLA KMN-Vh/KMN-Vh/VLA
KMN-Vh/KMN-Vh/VUC KMN/VUC
KMN-Vh/RVA KMN-Vh/RVA
KMN/RGP KMN/RGP
Komunikačné zručnosti KMN
MAT-v MAT-v
MAT-v/MAT-v/MAT/RVK/RVK-v/RVK-v MAT-v/MAT-v/MAT/RVK/RVK-v/RVK-v
MAT-v/RVK-v/MAT MAT-v/RVK-v/MAT
MAT-Vh MAT
MAT-Vh MAT-Vh
MAT-Vh/MAT MAT
MAT-Vh/MAT/MAT-Vh MAT-Vh/MAT/MAT-Vh
MAT/MAT-v/MAT MAT/MAT-v/MAT
MAT/MAT-Vh MAT/MAT-Vh
MAT/MAT/MAT-Vh MAT/MAT/MAT-Vh
MAT/MAT/MAT/MAT-v MAT/MAT/MAT/MAT-v
MAT/MAT/SEE-PVC MAT/MAT/SEE-PVC
MAT/PVC MAT/PVC
MAT/PVC MAT/PVC
MAT/PVC/MAT MAT/PVC
MAT/PVC/MAT MAT/PVC/MAT
MAT/PVC/PVC MAT/PVC
MAT/VUC MAT/VUC
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
NBV-Vh/NBV/ETV/ETV NBV-Vh/NBV/ETV/ETV
Občianska náuka OBN
OBN/VUC OBN/VUC
PDA/BIO PDA/BIO
Posunkový jazyk PSJ
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
PVC-IFV/PVC-IFV/IFV PVC-IFV/PVC-IFV/IFV
PVC-v PVC-v
PVC-v/PVC/PVC PVC-v/PVC/PVC
PVC-Vh PVC
PVC-Vh PVC-Vh
PVC-Vh/PVC PVC-Vh/PVC
PVC-Vh/PVC-Vh/PVC PVC-Vh/PVC-Vh/PVC
PVC-Vh/PVC/PVC PVC-Vh/PVC/PVC
PVC-Vh/PVC/PVC-INF/PVC-INF PVC/PVC-INF
PVC-Vh/PVC/PVC/PVC PVC
PVC/ILI-v PVC/ILI-v
PVC/ILI/PVC/ILI PVC/ILI/PVC/ILI
PVC/KMN-Vh/PVC KMN/PVC
PVC/MAT-Vh/MAT-Vh PVC/MAT
PVC/PVC-v/PVC/PVC PVC/PVC-v/PVC/PVC
PVC/PVC-Vh PVC/PVC-Vh
PVC/PVC-Vh/PVC-Vh PVC/PVC-Vh/PVC-Vh
PVC/PVC-Vh/PVC/PVC/PVC-IFV PVC-IFV
PVC/PVC/PVC-SEE/PVC/PVC PVC/PVC/PVC-SEE/PVC/PVC
PVC/PVC/PVC-v PVC/PVC/PVC-v
PVC/THD PVC/THD
PVC/VYV/PVC-v PVC/VYV/PVC-v
PVC/ZTV/ZTV/ZTV PVC/ZTV
RGP/SJL/SJL RGP/SJL/SJL
RGZ/KMN-Vh/KMN-Vh/KMN-Vh RGZ/KMN
RGZ/MAT/MAT RGZ/MAT/MAT
RGZ/PVC/PVC RGZ/PVC/PVC
RGZ/RGZ/MAT RGZ/RGZ/MAT
RGZ/RGZ/RGZ-Vh RGZ
RGZ/RGZ/RGZ-Vh/RGZ-Vh/RGZ-Vh RGZ
RGZ/RGZ/SJL RGZ/RGZ/SJL
RGZ/SJL RGZ/SJL
RGZ/SJL/SJL RGZ/SJL/SJL
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie RGP
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností RVA
Rozvíjanie sociálnych zručností RSO
RSO-Vh RSO
RSO-Vh/RSO/RSO/RSO/NBV RSO/NBV
RSO/RSO/KMN-Vh/KMN-Vh RSO/KMN
RSO/RSO/SJL RSO/RSO/SJL
RVA/KMN-Vh/KMN-Vh RVA/KMN-Vh/KMN-Vh
RVA/SJL/SJL RVA/SJL/SJL
RVA/VLA/VLA RVA/VLA/VLA
RVK/ILI RVK/ILI
RVK/KMN-Vh/KMN-Vh/KMN-Vh RVK/KMN
RVK/PVC/PVC RVK/PVC
RVK/PVC/SJL RVK/PVC/SJL
RVK/RGZ/SJL RVK/RGZ/SJL
RVK/RSO/RSO/RSO/RSO RVK/RSO
RVK/RSO/SJL RVK/RSO/SJL
RVK/RSO/SJL/3KMN-v RVK/RSO/SJL/3KMN-v
RVK/RSO/SJL/3RSO RVK/RSO/SJL/3RSO
RVK/RVK-v/RVK-v RVK/RVK-v/RVK-v
RVK/RVK/RVK-Vh/RVK-Vh/RVK-Vh RVK
RVK/RVK/SJL RVK/RVK/SJL
RVK/RVK/SJL RVK/SJL
RVK/RVK/SJL/3RSO RVK/RVK/SJL/3RSO
RVK/SJL RVK/SJL
RVK/SJL/SJL RVK/SJL/SJL
SEE/TEH SEE/TEH
SEE/THD SEE/THD
SJL-v SJL-v
SJL-Vh SJL
SJL-Vh SJL-Vh
SJL-Vh/RGZ SJL/RGZ
SJL-Vh/VLA SJL/VLA
SJL/ILI-Vh SJL/ILI
SJL/KMN-v/KMN-v/SJL-v SJL/OBN/OBN/SJL-v
SJL/KMN-Vh/KMN-Vh SJL/KMN-Vh/KMN-Vh
SJL/OBN/OBN SJL/OBN
SJL/RGP SJL/RGP
SJL/RGZ SJL/RGZ
SJL/RGZ SJL/RGZ
SJL/RGZ/RGZ/PVC SJL/RGZ/RGZ/PVC
SJL/RSO SJL/RSO
SJL/RVA SJL/RVA
SJL/RVK SJL/RVK
SJL/RVK SJL/RVK
SJL/SJL-v SJL/SJL-v
SJL/SJL-v/SJL-v SJL/SJL-v/SJL-v
SJL/SJL-Vh SJL
SJL/SJL-Vh SJL/SJL-Vh
SJL/SJL-Vh/VLA/VUC SJL/VLA/VUC
SJL/SJL/KMN-Vh SJL/SJL/KMN-Vh
SJL/SJL/RVK SJL/SJL/RVK
SJL/SJL/SJL-v SJL/SJL/SJL-v
SJL/SJL/SJL/RVA SJL/SJL/SJL/RVA
SJL/SJL/SJL/RVK SJL
SJL/SJL/SJL/SJL-Vh SJL
SJL/SJL/SJL/SJL-Vh SJL/SJL/SJL/SJL-Vh
SJL/SJL/SJL/VLA SJL/SJL/SJL/VLA
SJL/VLA SJL/VLA
SJL/VLA SJL/VLA
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
TEV-Vh/ZTV TEV-Vh/ZTV
TEV/ZTV TEV/ZTV
THD/THD-Vh/PVC THD/THD-Vh/PVC
TSV/TEV TSV/TEV
TSV/TEV/TSV/TEV/TSV TSV/TEV/TSV/TEV/TSV
TSV/ZTV/ZTV/ZTV TSV/ZTV
Vecné učenie VUC
VLA/DEJ VLA/DEJ
VLA/DEJ/DEJ VLA/DEJ
VLA/DEJ/DEJ VLA/DEJ
VLA/DEJ/DEJ/VUC VLA/DEJ/DEJ/VUC
VLA/DEJ/VUC VLA/DEJ/VUC
VLA/FYZ/FYZ VLA/FYZ
VLA/GEG/GEG VLA/GEG
VLA/GEG/GEG VLA/GEG
VLA/GEG/VUC VLA/GEG/VUC
VLA/GEO/GEO/VUC VLA/GEO/GEO/VUC
VLA/OBN/OBN VLA/OBN
VLA/OBN/OBN/VUC VLA/OBN/OBN/VUC
VLA/OBN/VUC VLA/OBN/VUC
VLA/VLA/VLA/VUC VLA/VUC
VLA/VUC VLA/VUC
Vlastiveda VLA
VUC-v VUC-v
VUC-v/VLA/VLA VUC-v/VLA/VLA
VUC-Vh/VLA VUC/VLA
VUC/PDA/VUC/PDA VUC/PDA/VUC/PDA
VUC/VLA VUC/VLA
VUC/VLA/VLA VUC/VLA/VLA
VUC/VUC/FYZ VUC/VUC/FYZ
VUC/VUC/PVO VUC/VUC/PVO
VUC/VUC/VLA VUC/VUC/VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
VYV-v VYV-v
VYV-Vh VYV
VYV-Vh VYV-Vh
VYV/VUM VYV/VUM
VYV/VUM/VUM VYV/VUM/VUM
VYV/VYV/VYV/PVC VYV/VYV/VYV/PVC
Zdravotná telesná výchova ZRT
Zdravotná telesná výchova ZTV
ZTV/ZTV/BIO ZTV/ZTV/BIO
ZTV/ZTV/TEV ZTV/ZTV/TEV

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1387855