Navigácia

Verejné obstarávanie-archívne stránky

Podlimitné zákazky

Názov zákazky:

Oprava vykurovacieho systému plaveckého bazéna s prepojením na ľavú stranu telocvične

Výzva na predloženie ponuky

Rozpočet

Súťažné podklady

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

5.12.2018

 

Názov zákazky:

Výmena plastových okien za pôvodné drevené v objekte materskej školy.

Výzva na predloženie ponuky

Súťažné podklady

Výkaz výmer 1

Výkaz výmer 2

Výkaz výmer 3

Výkaz výmer 4

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

6.11.2018

 

Jednoduché zákazky

Názov zákazky:

Odstránenie havarijného stavu podlahy telocvične školy.

Výzva na predloženie ponuky

Rozpočet

Súťažné podklady

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

7.12.2017

 

Názov zákazky:

Odstránenie havarijného stavu strechy budovy školy blok B nad chodbou riaditeľne, kancelárií a tried so zateplením.

Výzva na predloženie ponuky

Rozpočet

Súťažné podklady

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

19.9.2017

 

Názov zákazky:

Výmena pôvodných drevených okien za plastové štvrtá časť – odstránenie havarijného stavu

Výzva na predloženie ponuky

Rozpočet

Súťažné podklady

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

23.12.2016

 

Názov zákazky:

Výmena pôvodných drevených okien za plastové tretia časť – odstránenie havarijného stavu

Výzva na predloženie ponuky

Rozpočet

Súťažné podklady

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

22.12.2016

 

Názov zákazky:

Technologické zariadenie pre úpravu vody školského bazéna

Výzva na predloženie ponuky

Rozpočet

Súťažné podklady

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

24.08.2015

 

Názov zákazky:

Ozvučenie školy

Výzva na predloženie ponuky

Rozpočet

Súťažné podklady - ozvučenie školy

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

03.08.2015

 

Názov zákazky:

Výmena okien, položenie podlahy

Výzva na predloženie ponuky

Súťažné podklady - okná

Súťažné podklady - podlaha

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

02.09.2014

 

Názov zákazky:

Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení na chodbe riaditeľky školy

Výzva na predloženie ponuky

Súťažné podklady

Výkaz výmer - rozpočet

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

11.08.2014

 

Názov zákazky:

Odstránenie havarijného stavu objektu školských dielní

Výzva na predloženie ponuky

Súťažné podklady

Výkaz výmer - rozpočet

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

11.08.2014

 

Názov zákazky:

Výmena dvoch kusov drevených okien za plastové - herňa

Výzva na predloženie ponuky

Súťažné podklady

Výkaz výmer - rozpočet

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

26.02.2014

 

Názov zákazky:

Obstaranie interiérového vybavenia školskej klubovne a herne

Výzva na predloženie ponuky

Súťažné podklady

Dátum zverejnenia výzvy:

21.10.2013

 

Názov zákazky:

Odstránenie havarijného stavu okien hlavného schodiska školy a internátu

Výzva na predloženie ponuky

Súťažné podklady

Výkaz výmer - rozpočet

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

25.09.2013

 

Názov zákazky:

Dodávka elektrickej energie do konca roka 2016

Výzva na predloženie ponuky

Dátum zverejnenia výzvy:

17.09.2013

 

Názov zákazky:

Oprava havarijného stavu exteriérového schodiska

Výzva na predloženie ponuky

Súťažné podklady schodisko

Výkaz výmer - rozpočet

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

10.09.2013

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1387749