Navigácia

Jednoduché zákazky

Názov zákazky:

Odstránenie havarijného stavu strechy budovy školy blok B nad chodbou riaditeľne, kancelárií a tried so zateplením.

Výzva na predloženie ponuky

Rozpočet

Súťažné podklady

Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia výzvy:

19.9.2017

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1026170