Navigácia

Kontakt

Vedomostná súťaž sluchovo postihnutých žiakov v jazykových zručnostiach a v matematike

Zakladatelia súťaže: RNDr. Oľga Minárová, Mgr. Mária Juranová 

Organizátori súťaže: 

  • Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava
  • MŠVVaŠ SR

 

Odborný garant súťaže: Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD.

e-mail: riaditeľka súťaže: o.minarova@hotmail.com

tel.: 02/5477 1203 (riaditeľka školy)

 

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1387771