Navigácia

Aktuality

v dňoch 19. - 21. apríla 2017
usporiadajú
Celoslovenskú vedomostnú súťaž žiakov so sluchovým postihnutím
s medzinárodnou účasťou
19. ročník CVS SP
13. ročník MVS SP
v jazykových zručnostiach, v matematike a v anglickom jazyku

 

P r o p o z í c i e   a   N á v r a t k a

P r o g r a m

V ý s l e d k y

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1073656