Navigácia

Aktuality

v dňoch 4. - 6. apríla 2018
usporiadajú
Celoslovenskú vedomostnú súťaž žiakov so sluchovým postihnutím
s medzinárodnou účasťou
20. ročník CVS SP
14. ročník MVS SP
v jazykových zručnostiach a v matematike 

 

P r o p o z í c i e   a   N á v r a t k a

​​​​​​

T e s t y

V ý s l e d k y

 

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1387769