Navigácia

Ocenenia

 

Ďakovný list

 

        Naša pani riaditeľka Mgr. Mária Benová dostala ku Dňu učiteľov Ďakovný list za celoživotnú pedagogickú, výchovnú a riadiacu prácu so sluchovo postihnutými žiakmi. Toto ocenenie jej odovzdal dňa 28. 3. 2014 minister školstva, vedy výskumu a športu SR – pán Dušan Čaplovič. (http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/zoznam-ocenenych-ucitelov/9660-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=1)

    

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1387803