Navigácia

Občianske združenie

Občianske združenie Galant je nezárobkové a dobrovoľné OZ, ktorého cieľom je:

 • Umelecko-výchovná a vzdelávacia práca s postihnutými deťmi,
 • Tvorba hmotného a duchovného realizačného priestoru pre postihnuté deti (divadelné aktivity).

 

Občianske združenie Galant pomáha:

 • Špeciálnej materskej škole pre deti so sluchovým postihnutím internátnej, 
 • základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím Gejzu Slaninku internátnej,
 • základnej škole  pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej, 
 • špeciálnej základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej.  

 

Občianske združenie Galant sa špecializuje na tvorbu projektov, na získavanie grantov, hľadanie sponzorov na zabezpečenie aktivít ako: (škola, divadlo, rádio, vydavateľstvo, prezentácie, výstavy). 

Za sebou má už niekoľko úspešných divadelných a výchovno-vzdelávacích projektov, ako napr.: 

 • Divadelný projekt „ Alica v krajine zázrakov“
 • Divadelný projekt „ Pod hríbom“
 • Projekt „ Vzdelávanie formou dramato, muziko a arteterapie“
 • Vzdelávací projekt „ Výučba po novom“
 • Slovník „ Hovoriace ruky“ – na ktorom sa stále pracuje

 

Obchodný názov: Galant

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 30867908

Sídlo: Majerská 3/E, 821 07 Bratislava

Číslo účtu (pre finančné dary): SK43 1100 0000 0026 2673 5577    Tatra banka

Číslo účtu (pre príspevok 2%): SK18 1100 0000 0029 4003 0022    Tatra banka

 

Ďakujeme za prejavenú ochotu pomôcť našim deťom.

Novinky

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
  Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
 • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1387831