Navigácia

Aktuality

Aktuality (škol. rok 2018/2019)

 

Vážení rodičia!                                  

           Dovoľte mi, aby som Vám poďakovala za Vašu spoluprácu, pomoc a úsilie ktoré ste vynaložili v uplynulom školskom roku pri plnení náročných úloh nielen pre svoje dieťa, ale bola to aj Vaša ústretovosť voči škole, ktorú si vysoko vážime.

           Poďakovanie patrí aj pedagogickým, odborným  a nepedagogickým  zamestnancom školy, ktorých vysokoodborná a náročná práca si zaslúži obdiv a uznanie.

           Nastávajúci školský rok bude zaujímavý, pre deti pestrý a v mnohých aktivitách radostný. Čaká nás veľa úloh, náročných pre pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov. Touto cestou Vás, vážení rodičia, prosím nielen v mene svojom, ale aj v mene všetkých zamestnancov školy, aby sme sa spoločne snažili nájsť taký spôsob spolupráce, ktorý bude prijateľný a užitočný najmä pre Vaše dieťa, Vás a samozrejme pomôže aj škole. Všetkým nám predsa záleží na dobrých výsledkoch. 

Dôležité informácie, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania:

- Deti špeciálnej materskej školy sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 0.

- Žiaci všetkých ročníkov základnej školy a špeciálnej základnej školy sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu  ISCED 1, ISCED 2.

S obsahom školských vzdelávacích programov Vás budeme informovať na našej webovej stránke. Ďalšie informácie podľa Vášho záujmu dostanete  u pedagogických zamestnancoch.

 
                 Mgr.Mária Benová
                 riaditeľka školy
            s kolektívom všetkých zamestnancov

Novinky

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
  Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
 • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1412804