Navigácia

Oznam

Riaditeľské voľno

     Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5

dňa 2. a 3.novembra 2017 udeľuje riaditeľské voľno pre deti ŠMŠ a žiakov ZŠ.

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1073606