Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Gyurek  Miroslav GM Triedny učiteľ: VIII.A ZŠ NKS-6.r.
Triedny učiteľ: VIII.A ZŠ NKS-7.r.
kerudko@gmail.com
 
 
Bibiana Androvičová BA
androvicovab.ssihr@gmail.com
 
 
Blahová Anna Mgr. BA
anicka_b@yahoo.com
 
 
Kralovičová Beata Mgr. KB Triedna učiteľka: VI.A ZŠ SP-6.r.
Triedna učiteľka: VI.A ZŠ SP-7.r.
kralovic.bea@gmail.com
 
 
Daniela Borovská DB Triedna učiteľka: VII.A ŠZŠ SP-2.r.C
Triedna učiteľka: VII.A ŠZŠ SP-5.r.C
Triedna učiteľka: VII.A ŠZŠ SP-6.r.C
Triedna učiteľka: VII.A ŠZŠ SP-8.r.C
Triedna učiteľka: VII.A ŠZŠ SP-pr.r.B
didko.didko@gmail.com
 
 
Villinová Božena PaedDr. VB
villinova@zoznam.sk
 
 
Gálová Denisa Mgr. GD Triedna učiteľka: VI.A ŠZŠ SP-3.r.
Triedna učiteľka: VI.A ŠZŠ SP-4.r.
Triedna učiteľka: VI.A ŠZŠ SP-5.r.
Triedna učiteľka: VI.A ŠZŠ SP-5.r.-EO
Triedna učiteľka: VI.A ŠZŠ SP-6.r.
d.cingerova@gmail.com
 
 
Gažiová Elena PaedDr. GE
elena@gazi.sk
 
 
Kacvinská Eva Mgr. KE Triedna učiteľka: III.A ZŠ NKS-2.r.
e.kacvinska@gmail.com
 
 
Stanislava Farkasová SF
stanka1974@gmail.com
 
 
Šaturová Gabriela Mgr. ŠG Triedna učiteľka: VI.A ZŠ NKS-4.r.
Triedna učiteľka: VI.A ZŠ NKS-5.r.
gsaturova@gmail.com
 
 
Erika Horváthová
horvathovae.ssihr@gmail.com
 
 
Červeňová Jana Mgr. ČJ Triedna učiteľka: IV.A ZŠ SP-3.r.
cerkova2@gmail.com
 
 
Fraňová Jana Mgr. FJ Triedna učiteľka: IX.A ZŠ NKS-8.r.
Triedna učiteľka: IX.A ZŠ NKS-8.r.-DM
Triedna učiteľka: IX.A ZŠ NKS-9.r.
franovaj.ssihr@gmail.com
 
 
Verešová Jana PaedDr. PhD. VJ
madovec@madovec.sk
 
 
Michaela Janáková
michaela.janakova@gmail.com
 
 
Petra Janočová Mgr PJ Triedna učiteľka: IV.A ZŠ NKS VP-3.r.A
Triedna učiteľka: IV.A ZŠ NKS VP-3.r.B
petrajanocova@gmail.com
 
 
Katarína Kolníková KK
hanka.kolnikova@gmail.com
 
 
Mária Mgr. Kubovicsová Mgr. MK
majakubovics@gmail.com
 
 
Lepótová Kvetoslava LK
k.lepotova1@gmail.com
 
 
Fedorková Ľubica PhDr.
lubica.fedorkova@post.sk
 
 
Gáliková Ľubomíra Mgr. Triedna učiteľka: XI.A ŠZŠ SP-6.r.
Triedna učiteľka: XI.A ŠZŠ SP-7.r.
Triedna učiteľka: XI.A ŠZŠ SP-9.r.
eldzii8@gmail.com
 
 
Malinovská Ľudmila Mgr. Triedna učiteľka: IX.A ZŠ SP-8.r.
Triedna učiteľka: IX.A ZŠ SP-9.r.
ludkamalinovska@gmail.com
 
 
Benová Mária Mgr. BM
zsgsi.riaditel@zsihrdlickovaba.edu.sk
 
 
Štefek Miloš PaedDr. ŠM
milos.stefek@gmail.com
 
 
Bilická Monika PaedDr. BMo Triedna učiteľka: V.A ZŠ SP-4.r.
bilickam.ssihr@gmail.com
 
 
Minárová Oľga RNDr. MO
minarovao.ssihr@gmail.com
 
 
Sylvia Pribulová SP Triedna učiteľka: IV.B ZŠ NKS VP-1.r.A
Triedna učiteľka: IV.B ZŠ NKS VP-1.r.B
pribulovas.ssihr@gmail.com
 
 
Královičová Silvia Mgr. KS Triedna učiteľka: III.E ZŠ-3.r.
kralovicovas.ssihr@gmail.com
 
 
Peter Sloboda PS
peterslobodatt@gmail.com
 
 
Vanda Šinkovičová
v.bittererova@gmail.com
 
 
Ľupták Štefan Mgr. ĽŠ
s.luptak@centrum.sk
 
 
Adela Štrpková Mgr. Triedna učiteľka: II.A ZŠ NKS-1.r.
adelastrpkova@gmail.com
 
 
Osuská Viera Mgr. OV Triedna učiteľka: I.A ZŠ NKS-pr.r.
verka.o@gmail.com
 
 
Božena Záhorcová
bzahorcova@centrum.sk
 
 
Marková Zuzana Mgr. MZ
markovaz.ssi@gmail.com
 
 
Švantnerová Zuzana Mgr. ŠZ Triedna učiteľka: II.A ZŠ SP-1.r.
zsvantnerova@gmail.com
 
 
Marková Žaneta Mgr. Triedna učiteľka: IV.E ZŠ-3.r.
markovaj.ssihr@gmail.com

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1073636